• +420 602 774 877
 • sindlerova.monika11@gmail.com

Obchodní podmínky

PROSÍME VĚNUJTE POZORNOST TĚMTO DŮLEŽITÝM INFORMACÍM:

 Zdravotní stav a odpovědnost:

 • Účast na kurzu je dobrovolná. Účastník může daný kurz nebo lekci kdykoliv opustit. V případě opuštění kurzu / lekce se kurzovné nevrací.
 • Účastník, je v celém průběhu kurzu za sebe odpovědný a k pokynům lektora přistupuje jako k návrhům, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení.
 • Účastníci mladší 18-ti let musí mít k účasti souhlas rodičů nebo opatrovníka.
 • Účastník bere na vědomí, že daný kurz nenahrazuje odbornou lékařskou péči, ani není náhražkou za fyzioterapeutickou či psychoterapeutickou péči;
 • Účastník se zavazuje informovat lektora o v současné době probíhající léčbě a o všech současných i dřívějších závažnějších zdravotních problémech (o charakteru obtíží);
 • Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu kurzu;

Storno podmínky / zrušení lekce:

 • Odhlásíte-li se 10 dní před začátkem kurzu,vrací se celá částka kurzovného;
 • Odhlásíte-li se méně než 10 dní před začátkem programu, na základě vlastního rozhodnutí 50% kurzovného se nevrací; v případě zrušení ze závažných nebo nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) bude k vrácení kurzovného přistupováno dle osobní domluvy s lektorem,
 • Odhlásíte-li se v den začátku kurzu nebo v jeho průběhu kurzovné se nevrací.
 • Zrušené lekce / kurzy budou nahrazeny v jiném termínu oznámené e-mailem / SMS zprávou týden předem.
 • V případě zrušení kurzu před jeho začátkem ze strany lektora se kurzovné vrací v plné výši, v případě zrušení v průběhu kurzu ze strany lektora se kurzovné vrací v poměrné výši.

Souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých údajů a zařazení do databáze zájemců lektorky Monika Šindlerová, které budou použity výhradně k jejím potřebám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Předané osobní údaje budou použity pouze pro účely předávání informací k probíhajícímu kurzu, k dalším pořádaným akcím lektora.

Potvrzuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé. Prohlašuji, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jsem schopen/-na za své jednání převzít v plné míře odpovědnost.

Odesláním přihlášky klient souhlasí s výše uvedenými obchodními podmínkami.

V případě dotazů či nejasností volejte 602774 877 nebo pište na e-mail

 sindlerova.monika11@gmail.com